مارس 3, 2024

کند

آشر پس از یک اقامت پیروزمندانه 100 نمایشی و اجرای نیمه‌تایم نفس‌گیر، با لاس وگاس خداحافظی می‌کند...